wieś

ŻAWRÓW

gromada Żawrów, gmina Hoszcza, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Hłuboczek


Opracowywane w okolicy:
Boczanica, Hłuboczek, Borszczówka, Duliby,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

OLASIŃSKIMieczysław 1911 - s. Kazimierza i Bronisławy z d. Buczkowska z Koła, żona Stefania 1910 z d. Władyka, - c. Leona i Anieli z d. Żórkiewicz ze Lwowa, oboje nauczyciele, dzieci: Edward 1940 (*Żawrów), Jerzy 1941 (*Hoszcza), Mirosława 1943 (*Hoszcza). Pracowali w Borszczówce i Hłuboczku, w 1943 r. uciekli do Lwowa. Po wojnie w Kole. (skan: legitymacja nauczycielki Stefanii Olasińskiej).

2.

TYSKOStanisław, żona Stanisława z d. Krasińska, syn Witold Stanisław 16.01.1923 (chrzestni Stanisław Konarzewski, Helena Łoś, par. Ostróg 27.01.1923).

3.

MIREKIN. Mieszkali przy dużym sadzie od strony wschodniej (zob. zdjęcia sat.)

4.

OKUNIEWSKIIN. Mieszkali za drogą na północ od sadu. V.n.: Okoniewski.

5.

KRZYŻANOWSKIWacław 27.04. 1895 (*Buhryn), żona Aniela 30.04. 1908 (*Cudnów, woj. Żytomierz) z d. Dublan, synowie: Jarosław 26.07. 1927, Zygmunt 25.05. 1931. Mieszkali w kierunku Borszczówki, około 1 km na południe od sadu.

6.

CZESZEJKOMirosław. (może nazwisko dwuczłonowe Czeszejko-Sochacki? - zob. Hłuboczek).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Edward Olasiński[styczeń 2013] poz.1.eola1(a)op.pl

2.

ks.Witold Józef Kowalów[sierpień 2013] poz. 2 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923.vykovaliv(a)gmail.com

3.

Olga Staszczuk[kwiecień 2015] poz. 3-5. Nauczyciel Olasiński w 1941r. uczył moją cioteczną siostrę, która wtedy poszła do pierwszej klasy. Dobrze pamięta jego i jego żonę.stashchuk(a)mail.ru

4.

Zygmunt Krzyżanowski[grudzień 2015] poz. 6, uzup. poz. 5.zygmunt.krzyzanowski(a)o2.pl

Data powstania strony: styczeń 2013 r., ostatnia edycja: grudzień 2015 r.

inne strony O KRESACH