wieś

MOSTY

gromada Mosty, gmina Uhorsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Kąty


Opracowywane w okolicy:
Garncarskie Hucisko, Iłowica Mała, Hucisko Pikulskie, Janowe Hucisko,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

LISTOWSKI

Stanisław 1893 - s. Jana i Franciszki z d. Stankiewicz, żona (śl.1936) Maria 1911 (*Zbytyń) z d. Bereżecka - c. Jana i Pauliny z d. Lewicka z Liszni.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: czerwiec 2013 r.

inne strony O KRESACH