MAPKA OGÓLNA ("fizyczna")
PODZIAŁ NA GMINY w 1933 r.   MAPKI POWIATÓW w 1936r.