<<<

6. Najbliżsi sąsiedzi z Ziniówki przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.

>>>

<<<

W pierwszym rzędzie od lewej: Franciszek Cieślak i Andrzej Ogar. W drugim rzędzie od lewej: Hanna Stranc i Zofia Klek. Fotografię wykonano w czerwcu 1942 roku.
Własność rodziny Augustyna Cieślaka.

>>>

Miniaturki