<<<

5. Pożegnanie młodzieży Ziniówki wyjeżdżającej na przymusowe roboty do Niemiec.

>>>

<<<

Siedzi pośrodku Augustyn Cieślak – żegnający młodzież, obok jego syn, Franciszek (w białej koszuli) i Andrzej Ogar. W drugim rzędzie od lewej: Stanisław Czubkowski, Hanna Stranc, Zofia Klek i Mikołaj Zakalewicz (Ukrainiec). Fotografię wykonano w czerwcu 1942 roku. 
Własność rodziny Augustyna Cieślaka.

>>>

Miniaturki