<<<

3. Ślub Elżbiety Cieślakówny z Buczyńskim.

>>>

<<<

Osoby rozpoznane: za panną młodą, w białej bluzeczce i z włosami „w kitki”, jej starsza siostra Maria Dziubińska z Cieślaków. W ostatnim rzędzie: pierwszy od prawej - starszy brat panny młodej, Augustyn, z kuzynem Antonem Bauerem; czwarty z kolei –Teofil Stranc (sąsiad). W przedostatnim rzędzie: pierwsza od prawej – Marynia Entfleisch (sąsiadka) i w dalszej kolejności trzecia - Marianna Dziubińska (szwagierka Marii Dziubińskiej). Brodacz w pierwszym rzędzie - Orbliś. Fotografię wykonano przed rokiem 1925.
Własność rodziny Augustyna Cieślaka.

>>>

Miniaturki