<<<

43. Klasa VI, rok szkolny 1929/30.

>>>

<<<

Z góry od lewej: 1. Krzysztof Jeśman, 2. Dawid? Alba, 3. Ignacy Cegła, 4. A. Mantwer, 5. J. Terło, 6. M. Kowalenko, 7. Stanisław Anielewski, 8. N. Manelzon, 9. Bolesław Borkowski, 10. Z. Kołodyński/Kołodziński. Niżej stoją: 11. S. Zilberger, 12. Irena Hrabalówna, 13. Jadwiga Rudnicka, 14. Olga Kostruba, 15. Leja Bokserówna, 16. Wanda Sokólska, 17. Janina Karpińska, 18. Ida Burczakówna. Niżej siedzą: 19. Estera Greczanik, 20. Cunia Waks, 21. Tamara Kowalska, 22. profesor francuskiego M. Wilczyńska. Niżej na podłodze od lewej: 23.chyba Kazimiera Ślepiczko, 24. Leokadia Pawłowska, 25. Irena Galewska, Od prawej strony profesor Wilczyńskiej (przyporządkowanie niepewne): 26. Miriam Passow, 27. Halina Wierzykowska, 28. Maria Kaplińska, 29. Halina Lepieszkiewicz.

>>>

Miniaturki