<<<

42. Prawdopodobnie rok szk. 1927/28, kl. V.

>>>

<<<


Z podpisu na zdjęciu, bez zachowania kolejności: 1. geograf pof. Jaworski, 2. Maria Demidziukówna, 3. Perlmuter (wyjechała z rodziną do Kongo), 4. E. Chazańczuk, 5. E. Klurfajn, 6. Wanda Dziubińska (Poł. Ameryka), 7. Jolanta Baszyńska (córka adwokata), 8. Hala Hornowska, 9. Ewa Nimenówna, 10. Wanda Sokólska, 11. Zalcmanówna, 12. Jadwiga Świrska, 13. Hala Lepieszkiewicz, 14. Klara Elcofon, 15. Kazimiera Ślepiczko (rodzina kolejarska), 16. Mirosława Kowalska, 17. Jadwiga Rudnicka, 18. Maria (Rysia) Czechowska (ojciec - dyr. Gimnazjum; po nim - dyr. Sauter), 19. Helena Lesiakówna, 20. Leokadia Pawłowska, 21. Helena Czajkowska (siostra ks. Czajkowskiego), 22. Ida Burczakówna obok jej brat - 23. Roman Burczak - Abramowicz, 24. ?

>>>

Miniaturki