<<<

2. W Równem.

>>>

<<<

Od lewej: kapral Jan Makowski z Horodyszczy k/Równego, Wac³aw Chodorowski z Tresteńca, kapral Walenty Bagiński z Tresteńca.

>>>

Miniatury