<<<

1. Równe 1937 r . Defilada z okazji 3-go Maja. Na ulicy 3-go maja defiluje 13 Pułk Kresowej Artylerii Lekkiej.

>>>

<<<

Pierwszy z prawej to d-ca działonu, kapral Walenty Bagiński (ur. w Tresteńcu)

>>>

Miniatury