Rokitno w powiecie Sarny8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98
100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg
106.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg
113.jpg114.jpg115.jpg116.jpg117.jpg118.jpg119.jpg
120.jpg121.jpg
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140

Zdjęcia 1-2, 13 przysłała Aleksandra Garbowska, 3. własność J.J.Suchodolski. 4. własność Lucjan Denieusz, 5-6, 10, 14, 18, 21-22, 24, 27, 29-30, 34-35, 52-56, 64, 77-82, 86, 96 zdjęcia Piotra Wojciechowskiego, 7-9, 19, 25, 32, 57-59 własność Henryka i Zofii z domu Walczak Kozłowskich, przysłał Piotr Wojciechowski, 11-12, 20 przysłał Edmund Masajada, 15-16, 28 własność Pani Alicji Kaszubowej, przysłał Piotr Wojciechowski, 23. 51, 63 z albumu rodzinnego Bernarda Lenka, przysłał kuzyn Piotr Wojciechowski, 26 z kolekcji Marii Romaniewicz przysłał Edmund Masajada, 31 pierwotnie przysłał Piotr Wojciechowski, następnie lepszej jakości Bogusław Osiecki, 33, 47-50, 60-62, 142-146 przysłał Bogusław Osiecki, 36-46 przysłała Aldona Milczarek, 65-73, 85, 131-134 z albumu Wiesławy Szydek, 74-76 z albumu Zdrojewskiego przesłał kolega Piotr Wojciechowski, 83-84, 111-121 przysłał Brunon Gadzieliński, 87-95 z albumu Kazimiery z domu Widmańskiej, 97-105 z albumu rodziny Elżbiety Hornik, 106-108, 128-130 z albumu pani Haliny Wołowskiej, nadesłał Piotr Wojciechowski, 109-110, 140 przysłała Elżbieta Nowak, 122-123 z albumu Dariusza Prychacza, nadesłał za pozwoleniem Piotr Wojciechowski, kolega Waldemara, 124-127 przysłała Teresa Dybkowska z d. Sienkiewicz, 135-139 przysłała Anna Szmigielska, 141 przysłał Tomasz Wółkowski, 147-151 oraz uzupełniające do nr 34 przysłał Kazimierz Kwas, 152-171 przysłała Ewa Michurska, 172-177 z albumu rodzinnego Antoniny Janus, przesłał za pozwoleniem Piotr Wojciechowski, 178-182, 188 przysłał Bartosz Poziemski, 183-187 przysłała Elżbieta Ogłaza.

 Strona o miejscowości

Created by IrfanView