MyszakowaZdjęcia 1-4, 9-10 rodziny Stanisława Kowalewskiego. Zdjęcia 5-8 przysłane przez Leszka Rześniowieckiego.

 

 

Bezpośredni adres strony o miejscowości