<<<

8. Syn Mateusza Jakubaszka siedzi po prawej stronie.

>>>

<<<

Zadne imiona i pozostałe nazwiska nie zostały ustalone.

>>>

Miniaturki