Karpiłówka, powiat Sarny


001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg
007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg
 

Zdjęcia 1-11 Marii Romaniewicz. 1-10 dostarczył Edmund Masajada, 11 - dostarczył Bogusław Osiecki
1. Leśnicy i niektórzy członkowie ich rodzin podczas spotkania towarzyskiego,
2. Na schodach werandy Nadleśnictwa L.P. Karpiłówka (ok. 1934 roku lub wcześniej). Siedzą: Ryłko, Muszyński, poprzedni nadleśniczy, leśn. Wł. Romaniewicz i leśn. Józef Rybacki.
3. Władysław Romaniewicz,
4. Marysia z rodziną,
5. Marysia, Lusia Muszyńska i Kuczyńskie,
6. Nadl. inż. Jan Czernichowski i leśniczowie,
7. Goście przy leśniczówce w Karpiłówce,
8. Marysia z rodziną na furmance,
9. Romaniewicz i inż. Nowak. Szkółka,
10.Towarzystwo na ganku Nadleśnictwa.
11. Brama przed Nadleśnictwem Państwowym w Karpiłówce (ok.1934 r.) Na zdjęciu: Kasjan – leśniczy LP, Rybacki – leśniczy LP, Muszyński – leśniczy LP (sekretarz), Władysław Romaniewicz - leśniczy LP, Jan Czernichowski – nadleśniczy LP, Władysław Nowak – z-ca nadleśniczego LP.

UWAGA: Zdjęcia dopasowane wymiarem do wygodnego przeglądania,
w razie zainteresowania większym formatem lub po identyfikacji osób,
proszę pisać do autorów zdjęć
(adresy na stronie o miejscowości)
lub do administratora strony.
 

Bezpośredni adres strony o miejscowości